Door de coronacrisis staat onze telefoon roodgloeiend. Gelieve de gesprekken zo kort mogelijk te houden.


Heel wat info kan je vinden op onze website.  Afspraken kunnen online gemaakt worden voor niet-corona raadplegingen. Vrije raadplegingen kunnen niet doorgaan. Er zijn slechts een beperkt aantal personen in de wachtzaal toegelaten.

Voor coronaraadplegingen (met symtomen) neem telefonisch contact op. Je naam zal aan de balie genoteerd worden zodat één van de artsen je dezelfde dag nog kan opbellen en verder helpen.

Voor asymptomatische coronatesten in kader van contactopsporing, terugkomst van oranje/rode zone, seizoensarbeiders... kan je een afspraak maken - indien geen klachten - in triagecentrum in Eeklo - zowel in de week als in het weekend - via de website http://www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be voor covidtest.              Aanmelding in Eeklo dient te gebeuren met de bevestigingse-mail die men ontvangt (digitaal/uitgeprint)Opgelet: geen afspraak = geen test!

Covidtest resultaat kan je vinden op cozo of mijngezondheid.be of via coronalert app.


CORONA info : www.info-coronavirus.be of 0800 14 689

De algemene regels blijven gelden: vermijd nauw contact met anderen (hou >1,5 m afstand), hoest en nies in een zakdoek of in je elleboog, was de handen frequent en blijf zoveel mogelijk in uw kot. Kom je toch buiten, draag dan een mondmasker.


Meer info op HetCoronakompas - check hoe veilig of risicovol jouw gedrag is.

Een ­unieke online tool waarmee je kan checken hoe veilig of risicovol je gedrag is. Nu we nog een tijdje moeten ­‘samenleven’ met het virus, is het belangrijker dan ooit om situaties in te schatten. Dit coronakompas kan helpen, ontwikkeld met wetenschappelijke experts.


Stel belangrijke medische zorgen zeker niet uit ! Bij de huisarts en ook in ziekenhuizen en op spoed, worden de niet-coronapatiënten en coronapatiënten gescheiden gehouden aan de ingang. Dank voor uw begrip en steun in deze toch wel moeilijke periode voor iedereen. 
Griepvaccinatie oktober/november 2020 :


Vaccinatie in onze praktijk gaat door op afspraak op vaste dagen in oktober/november in bijgebouw/garage. Breng uw identiteitskaart zeker mee.

Afspraken voor griepvaccinatie kunnen op het secretariaat gemaakt worden


Het voorschrift :

Het voorschrift voor het griepvaccin kan u bekomen bij uw arts. Het kan ook, in overeenkomst met uw apotheker, nadien nog bezorgd worden. Met andere woorden op het moment van het vaccineren zullen wij  een voorschrift bezorgen dat u dan zeker nog moet afleveren bij uw apotheker.

Het vaccin :

Het vaccin dient door uzelf op voorhand afgehaald te worden bij de apotheek. Het vaccin moet bewaard worden in de koelkast en net voor het vertrek naar de praktijk uitgehaald te worden. 


In lijn met het advies van de Hoge Gezondheidsraad over griepvaccinatie dit jaar is het de bedoeling om de prioritaire doelgroepen voor griepvaccinatie zo goed mogelijk te vaccineren en ook aandacht te hebben voor 50-plussers. Hiermee wil men de bezetting van ziekenhuisbedden door griep zo laag mogelijk houden om voldoende capaciteit te behouden voor de zorg voor COVID-19 patiënten. 

Gezien het belang van de vaccinatie tegen de seizoensgriep in de context van de COVID-19 pandemie en de beperkte beschikbaarheid van de vaccins, worden de griepvaccins dit najaar gefaseerd ter beschikking gesteld. In een eerste fase (van 15 september tot 15 november) worden de vaccins afgeleverd voor de prioritaire doelgroepen voor griepvaccinatie. Dat zijn de risicopersonen (  zwangere vrouwen vanaf het tweede trimester van hun zwangerschap -   chronisch zieken : mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD, een lever- of nierziekte, of chronische spierziekte, diabetes -   mensen met verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling -   iedereen die in een woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor lang verblijf of of instelling voor personen met een beperking opgenomen is), maar ook de mensen die onder hetzelfde dak wonen van risicopersonen, het personeel uit de gezondheidssector en de mensen boven de 65 jaar.

Afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins na de prioritaire vaccinatie van de doelgroepen, kan de aflevering vanaf 15 november worden uitgebreid tot de rest van de bevolking.
Maand oktober 2020 :

 


Haio Dr Margot Van Den Biesen is afgestudeerd (7 jaar opleiding en 2 jaar haio in onze praktijk) en heeft zich geassocieerd in de praktijk. We zijn zeer tevreden!

Vanaf oktober zijn er dus drie vaste artsen:

Dr Thomaes, Dr Bruggeman en Dr Van Den Biesen.

Alle artsen werken samen en willen niet concurreren binnen de praktijk. We doen dit door dagelijks te overleggen en wekelijks uitgebreider de patiënten en hun problemen te evalueren. Geen van de artsen zal er bezwaar tegen hebben dat u de ene maal de ene dokter raadpleegt en de andere maal de andere. Elk contact met een arts wordt dus bekeken door meerdere artsen, wat zorgt voor nog betere kwaliteit van zorgen. 

Dr Thomaes zal 1 oktober starten met een nieuwe huisarts in opleiding nl  Dr Steven Van Holm.

Dr Jens Haegeman zal vanaf 1 oktober zijn opleiding verder zetten in Aalst. We wensen hem alle succes toe!

Dr Bruggeman start 1 oktober  met eveneens een nieuwe huisarts in opleiding nl  Dr Chantal van de Luijster.

Bloedafname :


Op een gewone raadpleging bij je huisarts (met of zonder aanvraagformulier) kan er uiteraard steeds een bloedafname plaatsvinden.

Voor een bloedonderzoek  mét een aanvraagformulier gekregen via je specialist of gekregen via een raadpleging in onze praktijk, kan je terecht op afspraak op dinsdagochtend in de praktijk bij de priksterDeze bloedafname zal gebeuren (gratis) door een medewerker van ons labo. Neem contact op met ons secretariaat. Een bloedprik neemt amper 10 minuten in beslag.

Voor de bespreking van het resultaat en/of voor medische vragen/voorschriften wordt dan een afspraak ( min 3 werkdagen later ) gemaakt bij je huisarts in onze praktijk.

Werken in Meersstraat in 2020:


Voorlopig is het dorp van Wachtebeke gewoon bereikbaar en dus ook de praktijk !
Nieuws in huisartsenhuis10 2019/2020 :


Dr. Ellen Veeckman komt de praktijk versterken in de drukke winterperiode én eveneens in de vakantieperioden.

Dr. Margot Van Den Biesen heeft haar contract verlengd voor volgend academiejaar (2019-2020) als haio bij Dr. Bruggeman Veerle en blijft dus werkzaam in huisartsenhuis10. We kijken alvast uit naar de verdere goede samenwerking !

Dr. Brecht Demeester en Dr. Sarah Thooft gaan vanaf oktober 2019, met spijt in het hart, hun ziekenhuisstage starten. We wensen hun veel succes toe! We danken jullie voor het vertrouwen het voorbije academiejaar.

Dr. Jens Haegeman komt als haio Dr. Thomaes Susan versterken in het academiejaar 2019/2020. We heten hem van harte welkom in huisartsenhuis10 !

.


Start consultaties Huisartsenhuis10 op 2 april 2017

Voor ons beiden, Dr. Bruggeman Veerle en Dr. Thomaes Susan, is het ook een grote stap en een grote verandering. Wij hebben al die jaren solo gewerkt in ons eigen praktijk. Deze samenwerking zal in het begin wellicht wat aanpassingen vragen, zowel voor ons als voor jullie. We hopen hierbij op jullie begrip en steun. Een goede samenwerking is de hoeksteen van ons beleid.

Twee praktijkassistenten gaan onze administratieve taken verlichten. Zowel Sabine als Vera vangen jullie graag op aan het secretariaat en maken jullie wegwijs in ons huisartsenhuis.

We hebben er allen erg veel zin in om samen aan de slag te gaan en zijn er van overtuigd dat dit project goed zal uitpakken voor ons én voor jullie. We hopen op deze manier weer wat meer tijd te krijgen, vooral voor jullie maar ook voor onszelf en voor ons gezin.Versterking academiejaar 2020/2021 :


Dr. Chantal van de Luijster komt  Dr. Veerle Bruggeman versterken.

Dr. Steven Van Holm komt Dr. Susan Thomaes versterken